Hjem Ydelser

PROCESOPTIMERING (LEAN)

Hjem   Procesoptimering (LEAN)

Få mest ud af din forretning med LEAN

RN Consulting tilbyder kompetent procesoptimering (LEAN) til din virksomhed. Hvis du har overvejet om jeres manuelle og digitale arbejdsopgaver og processer er designet på den mest optimale måde, skulle du overveje at få mig til, at hjælpe med at gennemgå dem og sikre et optimalt udgangspunkt for det videre forbedringsarbejde.

Udbytte ved LEAN

Optimering af det aftalte flow vil typisk give en forbedring på såvel kundeservice, den økonomiske bundlinje og sikre en succesfuldt, professionel og optimal proces.

Beregning af potentialet ved at ændre procesflowet samt en optimering af de berørte processer vil ske ved at der fra start udarbejdes en nulpunktsmåling, på den måde er der enighed om udgangspunkt, og efter hver af faserne:  Analyse- As-is fasenTo-be samt implementeringen vil der ske en beregning af potentialet og dermed værdien for den enkelte proces samt tilhørende KPIér.

RN Consulting

Lean Løsning

En mulig løsningsmodel for analyse, udarbejdelse af det nuværende flow samt implementering af det nye og optimerede flow kunne se således ud:

 

Analyse:

Gennemgang af et procesflow vil starte med at se på hvordan processen udføres i dag.

Dette vil ske ved fysisk at være tilstede i det tidsrum, som processen udarbejdes i. F.eks. sagsbehandling af de af kunden indsendte lånedokumenter (såvel fysiske som elektroniske) til et pengeinstitut.

I Lean strukturen kaldes dette at ”Go-Gemba”, at være på åstedet, og se hvordan arbejdet foregår og kundens dokumenter bearbejdes.

Dette arbejde kræver en del dialog samt interview af medarbejderne, som har opgaven at berige dokumenterne til gavn for kunderne, og gøre dem klar til det videre arbejde i procesflowet.

Analysefasen har også til formål, at lytte til medarbejdernes konkrete forslag til forbedringer. Udgangspunktet i analysefasen er, at alle forslag skal skrives ned og efterfølgende kan de blive konkretiseret og indgå i arbejdet med udarbejdelse af To-be processen.

Målet med analysefasen er fysisk at se processen og få et overblik over hvordan processen foregår i de overordnede rammer.

As-is Design:

I As-is fasen skal hele den aftalte proces gennemgås fra start til slut, herunder skal der ske en optegning af hvad der sker i procesflowet, såvel før som efter at ”varen” i dette tilfælde lånedokumenterne er modtaget i afdelingen og efter de har forladt afdelingen til viderebehandling eller til kundes underskrift.

To-be Design:

End-2-end processen tegnes sammen med udvalgte medarbejdere. Forbedringsforslagene fra analysefasen indarbejdes. Når processen er færdigtegnet skal der ske et review af de øvrige medarbejdere i afdelingen, så alle er enige om den ny proces.

mplementering:

Den aftalte implementeringsplan eksekveres, typisk vil det være med et mindre område, der fungere som en pilot for den nye proces, også udvides området på en professionel, målrettet og vedholdende måde.

RN-Consulting Generelle FORRETNINGSBETINGELSER

Videreførelse af det nye flow samt løbende forbedringer

Efter at den nye proces er implementeret vil der være en driftsfase, hvor processen beskrives, evt. med småjusteringer. Det endelige provenu beregnes, inkl. hvornår provenuet hjemtages.

I dette forløb vil der typisk være lagt 1-2 undervisningsdage ind for de ledere og medarbejdere, der fremadrettet skal facilitere arbejdet med målstyring (KPI)- og løbende forbedringer (PDCA) i den pågældende virksomhed / afdeling.

 

Bearbejd kundens forbehold:

Jeg arbejder målrettet med at sikre medarbejdernes involvering i arbejdet. Dette betyder at der er fokus på fakta med den enkelte afdeling / virksomheds udgangspunkt, og ikke en generisk plan, hvor slutresultatet er kendt på forhånd.

Mit mål er at understøtte og sikre en udvikling i den pågældende afdeling/ virksomhed, som opgaven er forankret i.

Udtalelser fra tidligere kunder kan ses under referencer på forsiden.

Derfor er jeg den rette til at hjælpe din virksomhed

Du skal vælge at bruge mig, idet jeg har erfaring med udarbejdelse af såvel analyser, handlingsplaner samt sikre implementeringen af den aftalte strategi. Dette giver den aftalte og målrettede løsning, som aftalt i forbindelse med opstart af opgaven.

Pris:

Prisen er 10.000 kr. pr. dag for opgaver op til en varighed af 2 uger, opgaver af større karakter aftales der individuelle pris på.

Ring eller skriv til mig for et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan drøfte dine udfordringer for procesforbedringer.

Tlf. 93 86 06 80
E-mail: rene@rnconsulting.dk