Hjem Ydelser

RENE NØRBJERG CV

Hjem   Rene Nørbjerg CV

Curriculum Vitae

Navn René Nørbjerg,

Adresse Blomsterager 414, 2980 Kokkedal

Telefon 93 86 06 80

Email rene@rnconsulting.dk

Siden 1996 har jeg arbejdet med ledelse, processer og projekter, herunder bl.a. med udvikling af kompetencer hos medarbejderne i de afdelinger, hvor jeg har ansvaret for implementering af forskellige projekter.

Jeg har været sparringspartner (trusted advisor) for ledelsen i forbindelse med de udfordringer, de har stået overfor i forbindelse med implementering af f.eks. LEAN og øvrige forandringer, projekterne har medført.

Jeg har erfaring med LEAN, og projektledelse både fra produktions, Distributions- og administrative miljøer.

Jeg brænder for, at kunne komme tæt på folk, og udvikle / coache dem i deres daglige opgaver, så vi sammen når de opsatte mål. Jeg har altid udviklet de medarbejdere, jeg har arbejdet sammen med, og har med glæde sendt dem videre til større projekter og større ledelsesmæssige opgaver.

Min spidskompetence er, at jeg er professionel projektleder (IPMA-C) og trives utrolig godt med tidsafgrænsede opgaver, hvor jeg er inde i en kortere eller længere tid for, at udføre en specifik og afgrænset opgave.

Det at starte en opgave op, analysere området, afdække problemstillingerne, finde løsningsforslagene, for derefter at implementere løsningerne sammen med ledelsen og medarbejderne. Incl. overdragelse til ledelsen i organisationen. Det er mig.

Som person er jeg målrettet, planlægningsorienteret, fokuseret på implementering af den enkelte opgave.

For mig er det en selvfølgelig at en aftale overholdes, også vedr. overholdelse af aftaler på økonomi og kvalitetsområderne.

Min arbejdsstil er meget energisk, systematisk og resultatorienteret. Derudover er jeg meget loyal overfor beslutninger, der er truffet.

Privat er jeg 50 år, og har siden 2000 været gift med Dorte, som jeg har 2 drenge med. Emil og Christian.

Erhvervserfaring

September 2013 – Ejer af RN Consulting

RN Consulting arbejder primært indenfor følgende områder:

 • Optimering af forretningen – Driftsoptimering.(færre omkostninger for virksomheden)
 • Kortlægning af flow for produkter og processer, afdækning af spild i processen
 • At gennemgå forretningsprocesser, og sammen optimere dem.
 • Uddanne ledere i at skabe forandringer. En forandring skal skabe en forbedring.
 • Opbygge og implementere planstyring, mål- og resultatstyring i en enhed
 • Deltage som sparring på allerede gennemførte flowdiagrammer (VSM)
 • Undervisning i LEAN, Driftsledelse, 5S
 • Interim Manager. Lej en leder i en tidsbestemt periode.

 

Derudover tilbyder RN Consulting også deltagelse i Advisory boards & bestyrelsesarbejde.

Udvalgte resultater fra RN Consulting

 • Bestyrelsesformand samt medlem af Advisory Board
 • Undervist i LEAN Driftsledelse
 • Gennemført flow for processer for skellige kunder
 • Afholdt mere end 50 foredrag om netværk

November 2019 – Februar 2020 Compliance officer – BEC

Jeg løste en opgave, hvor opgaven var at gennemgå “Egenkontrollerne”, der var placeret i kategori 1 og 2 i vurderingen af Finanstilsynet, så BEC efterfølgende kunne være compliance.

Opgaven var at få processen analyseret, verificeret hvordan as-is-processen var og udarbejde den nye proces til to-be-processen inklusive implementering af processen. Dette inkluderer også placering af ejerskabet på ledelsesniveau samt hvilket team, der vil det rigtige team til at udføre “Egenkontrollerne” hvert år.Ansvarlig for:

Ansvarlig for:

• Organisering af opgavebeskrivelse, involvering af interessenter, indsamling af interviews med interessenter, facilitering af workshops på opgaven og med nøgleinteressenter, etablering af oversigt over forberedelse og implementering af processer, der skal være.

Udvalgte resultater:

• De prioriterede Egenkontroller, blev opdateret og genkendt ultimo februar som planlagt, i aftalt kvalitet, termin og indenfor timebudgettet.

Referencer oplyses ved henvendelse.

August 2019 – Oktober 2019 Projektleder, proceskonsulent – Atea

Jeg løste en opgave, hvor formålet var en gennemgang af 6 SKI aftaler (af de i alt 12) og skabe et overblik der viser det nuværende procesflow for anvendelsen af aftalerne (as-is).

Derudover blev der udarbejdet forslag, der kunne forbedre processerne på de 6 SKI aftaler, og efterfølgende implementeres på de andre 6 SKI aftaler, der ikke er med i dette scope.

Ansvarlig for:

 • Tilrettelæggelse af opgavebeskrivelse, involvering af interessenter, sikre gennemførelse af interviews med interessenterne, facilitering af workshops for projektdeltagere samt key stakeholders, etablering af as-is overblikket samt udarbejdelse af forslag til to-be løsningsforslag.

Udvalgte resultater:

 • Der blev gennemført en as-is analyse med interviews af ca. 40 % af afdelingens berørte medarbejdere, procesflowet for de udvalgte 6 SKI aftaler er blevet kortlagt samt beskrevet.

• Beslutningsoplægget til Atea´ direktion viser en reduktion i lønomkostningerne på ca. 20% samtidig med, at de 2 oplæg begge viser hvordan processen kan blive compliant over SKI der forventes en større kunde- og medarbejdertilfredshed. Direktionen godkendte oplægget, Atea implementere selv løsningen primo 2020.

Referencer oplyses ved henvendelse.

Maj 2019 – August 2019 Projektleder, proceskonsulent – UMAGE

Jeg løste en opgave,om havde titlen ” 4-3″. Målet var at gå igennem alle processerne hos virksomheden og ende med et resultat, hvor medarbejderne i Danmark kan gå ned til at have en 4 dages uge.

Medarbejderne arbejder i Danmark, Europa, USA, Kina og Vietnam.

Ansvarlig for:

 • Tilrettelæggelse af workshops, opgavebeskrivelse, involvering af interessenter, styringsgruppe, opfølgning, sparring med CEO og CCD (virksomhedens 2 ejere) om resultater

Udvalgte resultater:

 • Der blev gennemført 6 workshops, hvor alle processerne er blevet gennemgået og tegnet (as-is og to-be)
 • Der er blevet synliggjort spild for mere end 20% af samtlige opgaver, og reduktionen af spildtiden er nu på 15%, hvilket vil sige at formålet og målet med projektet er opnået.

Referencer samt opnåede resultater oplyses ved henvendelse.

Maj 2016 – 2018 Senior Projektleder – Nordea

Gennemførelse af Change Managemenet projekt i Infrastructure / Operation (I/O) i samarbejde med brugere, Internal Audit samt øvrige Stakeholders. Projektet var en del af et større compliance program #Vizier23

Referencer samt opnåede resultater oplyses ved henvendelse.

Februar 2015 – Marts 2016 Planlægningschef – G4S

Etablering af ny afdeling med base på Hovedkontoret i Albertslund. Ialt 13 medarbejdere, som er placeret i Albertslund, Kolding og Aarhus.

Udvalgte resultater:

 • Kapacitetsudnyttelsen af 270 montører hævet fra 68% til 80%
 • Antal afsluttede opgaver pr. montør hævet fra 3,4 stk.pr. dag til 3,6 stk.
 • Implementering af aftalte projekter, jævnfør milepælsplanerne
 • Etablering af nye planlægningsprincipper.
 • Etablering af dagligt planstyringsoverblik over åbenstående opgaver, incl. antal dage siden opstart, geografi og type af opgaverne.

November 2013 – Januar 2015 Afdelingsleder – Det Konservative Folkepartis Hovedkontor

Afdelingsleder for Foreningsservice, som bl.a. dækkede følgende områder:

 • IT området (hjemmeside, webshop, support, kurser for foreningernes webmastere)
 • Medlemsservice (oprette og vedligholdelse af medlemslister, udvalgsposter, regninger o.lign.)
 • Leverandørkontakt
 • Sekretærfunktion for diverse interne udvalg

Udvalgte resultater:

 • Nye kontrakter på hosting, mailsystem samt medlemsblad.
 • Reduktion af omkostninger, hhv. 50, 75 og 30 procent samt optimering af arbejdsgangene.
 • Øget kontakt mellem hovedkontor og vælgerforeninger.
  • Herunder implementering af ERFA-netværk for de vigtigste interessenter
 • Implementering af planstyring og målstyring samt løbende optimering (PDCA)

August 2010 – Oktober 2013 Senior Business Process Consultant i Danske Bank Group

Arbejdsopgaverne var indenfor LEAN administration og driftsledelse.

Opgaverne var bl.a.

 • Facilitering af workshops for ledere, chefer og medarbejdere
 • Underviser på Driftsledelses- og PDCA, problemløsnings-kurser
 • Projektledelse
 • Udarbejdelse af koncepter, f.eks. for overdragelsesfasen til den enkelte afdeling efter implementering af LEAN projekterne.

Udvalgte resultater:

 • Effektivisering på min. 15% i hvert af de projekter, jeg har gennemført
 • Implementering af Driftsledelse, herunder coaching af den enkelte leder i afdelingen.
 • Implementering af planstyring, målstyring og løbende forbedringer (PDCA)
 • Implementering af kompetenceoverblik, gab, og fremadrettet planlægning med fokus på kundetilfredshed, kvalitet og leveringssikkerhed til gavn for såvel kunder som medarbejderne
 • Implementere værktøjer, til brug for synlighed af budgettet i afdelingerne, herunder budgetoverholdelse
 • Undervisning af mere end 200 deltagere på de 8 obligatoriske kurser i LEAN Driftsledelse samt PDCA.

Marts 2008 – April 2010 Postmester / Distributionschef i Hørsholm og Allerød

På baggrund af resultaterne som Postmester i Stenløse, overtog jeg et større og mere kompliceret område med 4 mellemledere og ca. 110 medarbejdere.

Her har jeg bl.a. været ansvarlig for følgende:

 • Projektsponsor for projekter på mine 2 Distributionscentre, bl.a.

– Ombygningsprojekter

– Arbejdsmiljøprojekter

– GIS / TOR projekter vedr. omlægning af arbejdsopgaver

 • Nordsjællands største facility afdeling for afhentning af post.
 • Leveret aftalte resultater vedr. økonomi og kvalitet.
 • Skabt trivsel og glæde for medarbejderne.
 • Proceskortlægning og Procesoptimeringer
 • Systematisk anvendelse af LEAN værktøjer f.eks. Kaizen, Gemba, VSM og tavlemøder,
 • hvor indsatser blev udvalgt i samarbejde med det enkelte team.
 • Sikrede et godt arbejdsmiljø, som levede op til lovgivningen.
 • Omdeling af breve og pakker til mere end 24.000 husstande.
 • Løbende opdaterer egen viden og overholdelse af gældende overenskomster

Udvalgte resultater:

 • Arbejdsmiljø certificering gennemført ved begge enheder i 2008.
 • Økonomi og kvalitet gennemført med overskud.
 • Tilpasning af antal medarbejdere i forhold til budgettet.
 • Allerød havde i 2008 postområdets største fremgang på medarbejder
 • tilfredsheden (MKA).
 • MKA index var i 2007 på 43,0 og i 2009 69,2 (der måles fra 0 til 100)
 • MKA index i Hørsholm var i 2007 55,0 og i 2009 65,9
 • Godkendt Auditering af Dansk Standard på arbejdsmiljø området
 • Stigning i den samlede kundetilfredshed (der måles i index fra 0 til 100);

– Allerød er steget fra index 80 i 2008 til 84 i 2009.

– Hørsholm er steget fra index 83 i 2008 til 89 i 2009.

Maj 2005 – Feb. 2008 Postmester i Stenløse og Slangerup

Min jobfunktion som Postmester var bl.a. følgende.

 • Projektsponsor for projekter på mine 2 Distributionscentre

– Ombygningsprojekter

– Arbejdsmiljøprojekter

– GIS / TOR projekter vedr. omlægning af arbejdsopgaver

 • Levere aftalte resultater vedr. økonomi og kvalitet
 • Sikre postlevering for de 17.000 husstande, i det geografiske område.
 • Skabe trivsel og glæde for medarbejderne.
 • Proceskortlægning og Procesoptimeringer
 • Systematisk anvendelse af LEAN værktøjer f.eks. Kaizen, Gemba, VSM og tavlemøder,
 • hvor indsatser blev udvalgt i samarbejde med det enkelte team.
 • Sikre et godt arbejdsmiljø som levede op til lovgivningen.
 • Løbende opdaterer egen viden og overholdelse af gældende overenskomster

Opgaven var ligeledes en total ”turn around ” på arbejdspladsen, lige fra at få posten omdelt til kunderne 6 dage om ugen og samtidig skabe balance mellem budget og forbrug, og ikke mindst skabe tillid hos kunderne.

Jeg var den 3. Postmester på 13 måneder. Og den første som løste opgaven, at være bedre end de aftalte KPIér på kvalitet, økonomi og medarbejdertilfredshed.

Udvalgte resultater:

 • Forbedringen på økonomien var i 2005 mere end 50% bedre i forhold til
 • forventningerne fra områdedirektøren.
 • Overskud samt budgetoverholdelse på økonomien både i 2006 og 2007.
 • Kvalitetsmæssig overholdelse af budgettet i 2006 og 2007
 • Medarbejdertilfredsheden steg fra 61,0 i 2005 til 66,0 i 2007.
 • Bedste arbejdsplads i 2007 i Nordsjælland ( målt af medarbejderne) – Team Slangerup var i finalen som bedste team i Post Danmark
 • Integration af 7 medarbejdere fra Tyskland i efteråret 2007
 • TOP 3 som Postmester på landsplan via benchmark system (SAP).
 • Turn around fra et minus på 20% til et plus på 5% på økonomien.
 • Kvaliteten blev løftet med mere end 30%. Til målopfyldelse.

2004 – Maj 2005 Stabschef i Post Danmark

Ansvarlig for indtægtssikringsaktiviteter i Post Danmark.

Opgaven var bl.a.

 • Projektchef for 3 projektledere
 • Projekt ”Korrekt pris for varen”

– Anvendelse af IT teknologien for at sikrer korrekt fakturering.

– Kontrolfunktionerne blev billigere og nemmere.

– Anvendelse af LEAN værktøjer, f.eks. Kaizen, Gemba og tavlemøder

– Sikre Supply Chain Management gennem hele produktporteføljen

 • Sikre forretningsdelen af overgangen til SAP
 • Projekt ”Portoregninger”

– Systematisering af at finde portobreve bl.a. ved hjælp af teknologien

– Systematisering af at skrive portoregninger

– Systematisering af forløbet vedr. rykkere og incassoforløb

– Indførelse af ” 1. portobrev gratis for private” ( kundetilfredshed)

– IT understøttelse af hele processen, herunder kravspecifikation ved overgangen til Implementering af SAP bogføring

 • Projekt ”IT sikkerhed på Brevpostcentrene”

– Adskillelse af produktionens IT systemer fra det administrative IT-system, for at sikre bedre kvalitet i sortering af brevene.

– Halvårlig auditering af, at de aftalte IT sikkerhedsregler blev overholdt.

 • Proceskortlægning af samtlige processer
 • Etablerer en ensartet papirgang af kundernes bilag inkl. bogføringen
 • Sikre papirgangen, så afsender betalte den korrekte pris inkl. rabatter
 • Sikre kendskab til papirgangen hos berørte medarbejdere

Maj 2005 – Feb. 2008 Postmester i Stenløse og Slangerup

Min jobfunktion som Postmester var bl.a. følgende.

 • Projektsponsor for projekter på mine 2 Distributionscentre

– Ombygningsprojekter

– Arbejdsmiljøprojekter

– GIS / TOR projekter vedr. omlægning af arbejdsopgaver

 • Levere aftalte resultater vedr. økonomi og kvalitet
 • Sikre postlevering for de 17.000 husstande, i det geografiske område.
 • Skabe trivsel og glæde for medarbejderne.
 • Proceskortlægning og Procesoptimeringer
 • Systematisk anvendelse af LEAN værktøjer f.eks. Kaizen, Gemba, VSM og tavlemøder,
 • hvor indsatser blev udvalgt i samarbejde med det enkelte team.
 • Sikre et godt arbejdsmiljø som levede op til lovgivningen.
 • Løbende opdaterer egen viden og overholdelse af gældende overenskomster

Opgaven var ligeledes en total ”turn around ” på arbejdspladsen, lige fra at få posten omdelt til kunderne 6 dage om ugen og samtidig skabe balance mellem budget og forbrug, og ikke mindst skabe tillid hos kunderne.

Jeg var den 3. Postmester på 13 måneder. Og den første som løste opgaven, at være bedre end de aftalte KPIér på kvalitet, økonomi og medarbejdertilfredshed.

Udvalgte resultater:

 • Forbedringen på økonomien var i 2005 mere end 50% bedre i forhold til
 • forventningerne fra områdedirektøren.
 • Overskud samt budgetoverholdelse på økonomien både i 2006 og 2007.
 • Kvalitetsmæssig overholdelse af budgettet i 2006 og 2007
 • Medarbejdertilfredsheden steg fra 61,0 i 2005 til 66,0 i 2007.
 • Bedste arbejdsplads i 2007 i Nordsjælland ( målt af medarbejderne)

– Team Slangerup var i finalen som bedste team i Post Danmark

 • Integration af 7 medarbejdere fra Tyskland i efteråret 2007
 • TOP 3 som Postmester på landsplan via benchmark system (SAP).
 • Turn around fra et minus på 20% til et plus på 5% på økonomien.
 • Kvaliteten blev løftet med mere end 30%. Til målopfyldelse.

Formand for international arbejdsgruppe, UPU (Verdens Post Unionen)

Bulk mail gruppen har det overordnede mål, at skabe et fælles netværk, hvor viden om Indtægtssikring deles på tværs af de deltagende lande, selv om flere er konkurrenter.

 • Udvalgte resultater som formand for Bulk mail gruppen:
 • Sikrede samarbejde og udveksling af viden, på tværs af forskellige lande.
 • Flere lande blev involveret i samarbejdet, på baggrund af min systematiske og tillidsvækkende tilgang til opgaven.
 • Opgaven krævede tålmodighed, og kraftig forhandlingsteknik af mig. Både inden møderne, men også på møderne.
 • Struktur på samarbejdet/ møderne.

2001- 2003 Projektleder i Udviklingsafdeling

Projektleder for Indtægtssikring i Post Danmark, hvor formålet var følgende:

 • Udarbejdelse af drejebog, således at Post Danmark sikres indtægterne for de produkter, som distribueres. Værktøjerne for gennemførelsen var en videreførelse af LEAN Produktion og LEAN Distribution.
 • Sikrer at kontrollerne på kort sigt blev implementeret i eksisterende IT systemer og på lang sigt blev implementeret i SAP.
 • Benchmarking med øvrige postvæsener på europæisk plan samt med USA.
 • Ledelse af 6 del-projektledere og 40 medarbejdere

Udvalgte resultater:

 • Drejebog udarbejdet
 • Drejebog implementeret i hele Post Danmark
 • Budgetoverholdelse for første gang og i samtlige år
 • Etablering af afdeling med reference til vicedirektøren
 • Etablering af afdeling med reference til vicedirektøren forforretningsenheden Brev, Produktion og Transport.
 • Genplacering / afskedigelse af medarbejdere ved afslutning af projektet

2001 Projektleder i Post Danmark, Kommunikationsløsninger

Implementering af projekt Valg Af Transportmiddel i hele Danmark.

Projektet involverede 3 del projektledere samt 28 lokale implementerings ansvarlige

Projektet var en del af LEAN Distribution, som blev udrullet over hele Danmark.

Udvalgte resultater:

 • 6,9 millioner kr. i provenu år 1,
 • 10,9 millioner kr. i år 2. Projektet oversteg alle forventninger.
 • LEAN drejebogen og det udviklede IT værktøj anvendes stadig i 2009.

Juni 2000- 2001 Projektleder i Udviklingsafdeling

Projektleder for projekt Valg Af Transportmiddel, Formålet var følgende:

 • Udarbejdelse af drejebog, til brug for anvendelse af bilparken i Post Danmark.
 • Sikre billigste transportmiddel, til brug for den enkelte transportopgave, ud fra LEAN-principperne
 • Gennemføre test af drejebogen

Udvalgte resultater:

 • Udarbejdelse af drejebog
 • Udarbejdelse af IT værktøj til gavn for brugerne af drejebogen.
 • Gennemførelse af pilot til aftalte termin samt økonomi og benefit.
 • Sikre medarbejderne en fair fratrædelse ved projektets afslutning.

1999- Maj 2000 Proceskonsulent i Post Danmark Udvikling

Del af Task Force Team som skulle finde indsatsområder i forbindelse med maskinel-sætning af post på brevpostcentrene i Danmark. Opgaven var en del af implementeringen af LEAN Produktion i hele Danmark.

 • Kortlægning af de samlede processer for HR og Driften
 • Kortlægning af processerne i brevpostcentret
 • Kortlægge produktionsledernes dagligdag ( tid pr. proces)
 • Udarbejde handlingsplaner pr. produktionsleder
 • Udarbejde handlingsplaner for driften
 • Udarbejde procesoptimering med LEAN som værktøj

Udvalgte resultater:

 • LEAN Produktion implementeret i hele Danmark
 • Udarbejdelse af ny logistik aftale med interessenterne
 • Aftalt provenu hjemtaget

Uddannelse

2017 GDPR Foundation, EU GDPR Insitute

2016 PRINCE2 Foundation, Peak consulting

2016 ITIL Foundation, Westergaard

2011 Diplom i Ledelse, Det afsluttende modul, jeg skrev om forandringsledelse

2010 Diplom i Ledelse valgmodul ” Ledelse og Coaching”

2010 Recertifisering IPMA-C, Projektforeningen

2010 Diplom i Ledelse, valgmodul ” Projektledelse”

2009 Diplom i Ledelse modul 3 ”Ledelse og Organisation”

2009 Diplom i Ledelse modul 2 ” Ledelse og Medarbejdere”

2008 Diplom i Ledelse, modul 1 ” Det Personlige lederskab”

2005 Recertifisering IPMA-C, Projektforeningen

2004 ECU (Executive Chef Uddannelse) Handelshøjskolen i København

2004 Uddannet som Assessor EFQM standard, DIEU (i dag Mannaz)

2001-2002 IPMA- C Projektleder, Projektforeningen

2000 Merkonom. Logistik, Niels Brock

1992-1998 Merkonom. Driftsledelse, Niels Brock

1998 PC kørekort, Niels Brock

1987-1989 Driftsteknisk assistent. Københavns Tekniske Skole

Kurser

2017 GDPR, Copenhagen Compliance

2017, GDPR, Kromann Reumert

2011- 2012 Lean Master Class, Driftsoptimering i adm. og service, Implement

2011 Powerpoint kursus

2011 Faciliteringskursus, Implement (3 dage)

2006 Kursus for SU (Samarbejds Udvalg) medlemmer 2 dage

2004 Kursus i Coaching, Learn2lead

2002 Advanced Power2Influence, Learn2lead

2001 Power2Influence, Learn2lead

1999 Projektlederkursus del 1. DIEU (4 dage)

1996-1997 POL uddannelsen (Intern lederkursus 4 uger)

1997 § 9 kursus i sikkerhed

1996 Kommunikationsorientering (3 dage)

1996 + 2000 Kursus i præsentationsteknik (3 dage)

1996 Kursus i medarbejdersamtaler (2 dage)

1996 Fagforeningskursus, trin 1 Dansk Post Forbund (5 dage)

Fritidsinteresser samt tillidshverv

2017- Kandidat til #kv17, Fredensborg kommune, nummer 4 på liste C

2016- Økonomiansvarlig folketingskandidat; Lars Arne Christensen, liste C

2014- Bestyrelsesmedlem i Powerjobsøgerne

2014- Næstformand i Nørdenirvana

2012- 2014 Bestyrelsesformand i FDF Karlebo

2013- 2013 Bestyrelsesmedlem i Nordsjællands Storkreds

2012- 2013 Formand for Rasmus Jarlov´ kampagneudvalg

2009- 2013 Bestyrelsesmedlem i Det Konservative Folkeparti, Fredensborg kommune

2005- 2010 Næstformand i Chefkredsen, HK Post & Kommunikation

2005- 2009 Bestyrelsesmedlem i FDF K7 Frihavn (kasserer)

2000- 2002 Medlem af Hørsholm sogns menighedsråd

2002- 2005 Formand for forældrebestyrelsen i Breeltegaarden daginstitution

1987- 2005 FDF leder, samt instruktør på FDF´ lederskole

1990- 1995 Bestyrelsesmedlem i FDF Albertslund

Andet

2010 – Holder løbende indlæg om, at finde den næste jobmæssige udfordring via netværk

2002 Indlæg ved postal konference for de postale sikkerhedschefer samt ansvarlige for indtægtssikring i EU, Afrika samt USA og Canada.

2002 Indlæg ved konference for de postale interne revisioner i EU, Afrika samt USA og Canada.

Kørekort Kategori B til bil under 3.500 kg.

Referencer Kan ses på min profil på www.linkedIn.com Derudover kan øvriges kontaktes, efter behov

Sprog:

Dansk – Modersmål

Engelsk – forhandlingsniveau

IT

Erfaren bruger af Microsoft office pakken og MS Project

Kendskab til SAP

2000-2001 Ansvarlig for Projektlederens værktøjskasse i Post Danmark Udvikling