Hjem Ydelser

FORRETNINGSBETINGELSER

Hjem   Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser

Jeg handler kun med erhverv, og derfor er alle priser ekskl. moms. Jeg påtager mig opgaver som management konsulent, GDPR konsulent,  facilitator, interim manager, projektleder, foredragsholder, underviser indenfor GDPR, LEAN og projektstyring/ledelse.

Betaling

Du får en faktura straks efter opgaven er afsluttet på den mail, du opgiver, når du køber. Længerevarende opgaver faktureres ultimo hver måned. Betalingsfrist 8 dage på alle opgaver.

Tidsforbrug

Jeg noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter. I arbejdstiden indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport, interviews, skriveproces, planlægning, gennemgå ændringer, mailkorrespondance, dialog med samarbejdspartnere, administration m.m.

Hvis ikke andet aftales, har jeg den kontakt med dine samarbejdspartnere, jeg finder nødvendig og bruger den fornødne tid på at forberede mig mellem møder og telefonsamtaler. Du kan ved henvendelse få oplyst hvad tidsforbruget på en given opgave har været indtil videre.

Priser

  • Prisen for opgaverne er indenfor en afstand af 45 min. transport fra Kokkedal. Timepris er: 1.500 kr.
  • Alm. dage på kontoret koster 10.000 (7,5 time), alle dage med forberedelse koster 15.000 kr.
  • Opsigelse på længerevarende opgaver: 1 måneds varsel, hvis en opgave er startet
  • Interim manager 240.000 kr. pr. måned

Skæve tider

Mine arbejdstider er hverdage fra 8.00 til 17.00. Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 17.00. Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du ikke tillæg.

Akuttillæg

Har du brug for, at jeg går i gang med din opgave i løbet af 48 hverdagstimer, sker det mod et tillæg på 100 procent for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd. Dette gælder også, hvis du undervejs i processen finder ud af, at mit arbejde skal være færdigt til en bestemt dato, uden vi har aftalt denne dato, da vi begyndte på opgaven. Dog vil jeg ofte kunne rådgive dig (i maks. en time) per telefon samme dag til normaltakst. Er jeg helt booket en dag, ringer jeg tilbage dagen efter.

Aflysninger

Du har mulighed for at ændre tider for aftaler af en varighed på mere end 5 måneder frem til 2 måneder før aftalen skal finde sted*. Aftaler op til 3 måneder inkl. min transport skal dog flyttes senest 1 måned før. Aflyser eller ændrer du aftaler herefter uanset grund, fakturerer jeg den reserverede tid inkl. transporttiden. Hverdagstimer er timer mandag til fredag. Dette sker, for at jeg har mulighed for at planlægge min tid mest hensigtsmæssigt.
*Se særlige aflysningsregler for kurser, workshops, foredrag.

Aflysning af kurser, workshops og foredrag

  • Kurser, workshops og foredrag, der aflyses mindre end 30 dage før kurset skal findes sted, faktureres med 50 % af beløbet.
  • Kurser, workshops og foredrag, der aflyses mindre end 8 dage før kurset skal finde sted, faktureres med 100 % af beløbet.

Ansvar

Ansvarsbegrænsningen kan RN Consulting maksimalt gøres erstatningsansvarlig for kr. 50.000 pr. opgave. Endvidere kan RN Consulting ikke gøres ansvarlig for kundens indirekte tab, som fx driftstab, tab af goodwill mv.

Jeg har en forsikring, der dækker evt. erstatningsansvar. Jeg vil altid gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt.

Øvrigt

Pris for kørsel: Statens tarif for høj kørselssats, dette kommer oveni timetaksten og afregnes separat. Rejseudgifter, f.eks. billet til broer, færger og flybilletter afregnes ligeledes separat.