Hjem Ydelser

YDELSER

Hjem   Ydelser

RN Consulting tilbyder ydelser primært indenfor følgende områder

  • Optimering af forretningen – Driftsoptimering. (færre omkostninger for virksomheden og min. Samme kundeoplevelse)
  • Kortlægning af flow for produkter og processer, afdækning af spild i processen
  • At gennemgå forretningsprocesser, og sammen optimere dem.
  • Uddanne ledere i at skabe forandringer. En forandring skal skabe en forbedring.
  • Opbygge og implementere planstyring, mål- og resultatstyring i en enhed
  • Deltage som sparring på allerede gennemførte flowdiagrammer (VSM)
  • Undervisning i LEAN, Driftsledelse, 5S
  • Interim Manager. Lej en leder i en tidsbestemt periode.
  • Derudover tilbyder RN Consulting også deltagelse i Advisory boards & bestyrelsesarbejde.
RN coulting Ydelser - Brancher jeg arbejder med

Bliv klogere om, de enkelte ydelser RN Consulting tilbyder.

EU Persondataloven (GDPR)

RN Consulting gennemgår eksisterende processer vedr. EU Persondataloven / GDPR for virksomheder og optimere politiker, så de overholder gældende lovgivningen.

Samtidig lægger jeg samtlige data, dokumenter, politiker ind på et online medie, således at alt er samlet på et sted. Samtidig dannes den “Interne Fortegnelse” som enhver virksomhed skal kunne fremvise for Datatilsynet, når de kommer på besøg.

Formålet med dette er at det samlede overblik kan tilgås for alle brugere, uanset hvor de er.

RNConsulting Graf

Procesoptimering (LEAN)

RN Consulting udfører procesoptimeringer på allerede eksisterende processer, som en given virksomhed måske har haft i flere år og dermed ”altid” har ment var det mest optimale. Et sådan forløb vil typisk starte med at interviewe de medarbejdere, der arbejder med processen til dagligt og høre, hvordan de udfører deres del af processen samt lytte til hvilke forbedringstiltag, medarbejderne selv har overvejet kunne hjælpe til en kortere gennemløbstid, til gavn for kunderne og dermed bundlinjen i den pågældende virksomhed.

Efterfølgende tegnes end-2-end processen sammen med medarbejderne og samtidig laves der en kvalitetssikring af den tegnede proces, så intet bliver glemt. Herefter gennemgås forbedringsforslagene fra medarbejderne, inkl. Forslag til implementeringsplanen af den nye proces. Når dette er afstemt med ledelsen skal planen implementeres og overdrages til den pågældende virksomhed, der herefter selv kan drifte den nye proces.

I dette forløb er der typisk lagt undervisningsdage ind for de ledere og medarbejdere, der fremadrettet skal facilitere arbejdet med målstyring (KPI)- og løbende forbedringer (PDCA) i den pågældende virksomhed / afdeling.

Indtægtssikring

RN Consulting udfører indtægtssikring for virksomheder af alle størrelser.

Denne type opgave vil typisk være i forlængelse af eller samtidig med at processerne for det pågældende område bliver gennemgået. Der kan ligeledes aftales implementering af IT-løsninger for at sikre indtægtssikringen for den pågældende proces / virksomhed.

RNConsulting Få pengene til at gro

Metoden der anvendes er, at sikre et samlet overblik over den økonomiske del af en proces, lige fra pris ved bestilling af f.eks. et vindue til rabatordninger grundet kampagner. Dernæst skal alle involverede medarbejdere kende og forstå vigtigheden af at sikre det korrekte faktureringsgrundlag af samtlige kunder, så virksomheden lever op til det aftalte med alle deres kunder. Dette skaber den optimale kunderejse og sikrer, at kunder bliver til ambassadører for den pågældende virksomhed.

I dette forløb vil der typisk være lagt et par undervisningsdage ind, antallet er afhængig af om der skal implementeres en IT-løsning til registrering af tid og forbrugte varer.

RN Consulting Timeglas

Projektledelse

RN Consulting udfører projektledelse for virksomheder. Dette kan f.eks. skyldes, at den pågældende kompetence ikke er tilstede i virksomheden eller at der er et ”hul” i virksomheden til den nye projektleder er blevet rekrutteret. Her kan den ønskede kompetence stilles til rådighed med kort varsel og i den ønskede tidsperiode. Som en naturlig afslutning på projektet vil der altid ske en overdragelse af projektet til den opdragsgiver / styregruppe, som skal videreføre opgaven i virksomhedens daglige drift.

Interim Manager

RN Consulting udfører Interim Management for virksomheder på alle ledelsesniveauer. Dette kan f.eks. Være i forbindelse med et projekt, der ender med etablering af en afdeling, hvor ledelsen ikke er helt sikre på, hvilken profil der skal ansættes, eller rekrutteringen ikke er faldet på plads til det ønskede tidspunkt. Her kan RN Consulting træde ind og videreføre den daglige ledelse i en aftalt tidsperiode og gennemføre de ønskede ledelsesmæssige opgaver, indtil organisationen er på plads med den ønskede kandidat til stillingen.

RN-Consulting Baggrundsbillede
RN-Consulting Generelle FORRETNINGSBETINGELSER

Bestyrelsesarbejde

RN Consulting udfører bestyrelsesarbejde og deltager ligeledes i Advisory boards for virksomheder. F.eks. er RN Consulting en del af Socialeer´ Advisory Board. Her bidrages med sparring på nye produkter, inden de sættes til salg. Derudover er løbende sparring vedr. salgsarbejde samt etablering af nye kontakter via netværk, det som RN Consulting tilfører af værdi.

RN Consulting har siden 2014 været en del af den landsdækkende bestyrelse i Powerjobsøgerne, hvor fokus har været etablering af virksomheden med såvel vedtægter som forretningsorden. Det sidste års tid har fokus været etablering af kontakt til kommuner og politikere med fokus på at få etableret møder hvor Powerjobsøgerne har kunne præsentere sig selv og konceptet for at få ledige i arbejde.