RN Consulting udfører Projektledelse for virksomheder. Dette kan f.eks. skyldes, at den pågældende kompetence ikke er tilstede i virksomheden eller der er et ”hul” i virksomheden til den nye projektleder er blevet rekrutteret. Her kan den ønskede kompetence stilles til rådighed med kort varsel og i den ønskede tidsperiode, som en naturlig afslutning på projektet vil der ske en overdragelse af projektet til den opdragsgiver / styregruppe, som skal videreføre opgaven i virksomhedens daglige drift.