RN Consulting udfører procesoptimeringer på allerede eksisterende processer, som en given virksomhed måske har haft i flere år og dermed ”altid” har ment var det mest optimale. Et sådan forløb vil typisk starte med at interviewe de medarbejdere, der arbejder med processen til dagligt og høre hvordan de udføre deres del af processen samt lytte til hvilke forbedringstiltag, de selv har overvejet kunne hjælpe til en kortere gennemløbstid, til gavn for kunderne og dermed bundlinjen i den pågældende virksomhed.

Efterfølgende tegnes end-2-end processen sammen med medarbejderne, herunder sker en kvalitetssikring af den tegnede proces, så intet bliver glemt. Herefter gennemgås forbedringsforslagene fra medarbejderne, inkl. Forslag til implementeringsplan af den nye proces. Når dette er afstemt med ledelsen skal det implementeres og overdrages til den pågældende virksomhed, der herefter selv kan drifte den nye proces. I dette forløb er der typisk lagt undervisningsdage ind for de ledere og medarbejdere, der fremadrettet skal facilitere arbejdet med målstyring (KPI)- og løbende forbedringer (PDCA) i den pågældende virksomhed / afdeling.