RN Consulting udfører Indtægtssikring for virksomheder af alle størrelser.

Denne type opgave vil typisk være i forlængelse af eller samtidig med at processerne for det pågældende område bliver gennemgået, der kan ligeledes aftales implementering af IT-løsninger for at sikre indtægtssikringen for den pågældende proces / virksomhed. Metoden der anvendes er, at sikre et samlet overblik over den økonomiske del af en proces. Lige fra pris ved bestilling af f.eks. et vindue til rabatordninger grundet kampagner. Dernæst skal alle involverede medarbejdere kende og forstå vigtigheden af at sikre det korrekte faktureringsgrundlag af samtlige kunder, så virksomheden lever op til det aftalte med alle deres kunder. Dette skaber den optimale kunderejse og sikre at kunder bliver til ambassadører for den pågældende virksomhed.

I dette forløb vil der typisk være lagt et par undervisningsdage ind, antallet er afhængig af om der skal implementeres en IT-løsning til registrering af tid og forbrugte varer.